ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÂN LÂM Sơ đồ Bản cũ Trang chủ Tiếng Anh Tiếng Việt Tìm kiếm nội mạng
YunTech-校園美景
  Bạn đang ở đây:Bắt đầu >> Đơn vị hành chính >> Hội ủy viên >> Ủy ban khuyến khích sinh viên
:::
Sơ đồ Trường:::

  學生獎懲審議委員會
 
貼到Twitter 貼到Facebook  貼到Plurk    
學生獎懲審議委員會 ‧學務處生輔組
緣由
本校為審議有關學生重大獎懲及操行案件,依據本校組織規程第十二條第四款之規定設置學生獎懲審議委員會(以下簡稱本會)。
職權

 

1.討論及議決有關學生重大獎懲及操行案件。
2.學生個人及學生社團一般獎懲案件之核備。

 本校學生個人記功、記過(含)以下者得按行政系統簽請校長或 學生事務長逕予核定公布,並提請本會最近加開之會議備查, 遇有申訴案則依照本校學生申訴評議委員會設置辦法辦理。

    Cập nhật ( 2008-12-09 )
 
YunTech  © 2008 》 National Yunlin University of Science and Technology  Designed by:Computing Center  Bảo trì website: tổ truyền hình TT.thông tin E-mail  Đăng ký RSS