ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÂN LÂM Sơ đồ Bản cũ Trang chủ Tiếng Anh Tiếng Việt Tìm kiếm nội mạng
YunTech-校園美景
  Bạn đang ở đây:Bắt đầu >> Đơn vị hành chính >> Hội ủy viên >> Hội ủy viên Đánh giá giáo viên
:::
Sơ đồ Trường:::

  教師評審委員會
 
貼到Twitter 貼到Facebook  貼到Plurk    
教師評審委員會 ‧人事室
緣由
國立雲林科技大學(以下簡稱本校)依據大學法第二十條及本校組織規程第十二條之規定設置教師評審委員會。
職權

本校教師評審委員會依據「大學法」、「教師法」、「教育人員任用條例」及其施行細則、「專科以上學校教師資格審定辦法」及「本校教師聘任及升等審查辦法」等有關法令規定審議本校專、兼任教師之聘任、聘期、升等、停聘、解聘、改聘、不續聘、進修、學術研究、休假研究、重大獎懲、延長服務、資遣原因之認定及其他依法令應予審(評)議之事項等事項。

    Cập nhật ( 2009-11-08 )
 
YunTech  © 2008 》 National Yunlin University of Science and Technology  Designed by:Computing Center  Bảo trì website: tổ truyền hình TT.thông tin E-mail  Đăng ký RSS