ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÂN LÂM Sơ đồ Bản cũ Trang chủ Tiếng Anh Tiếng Việt Tìm kiếm nội mạng
YunTech-校園美景
  Bạn đang ở đây:Bắt đầu >> Đơn vị hành chính >> Hội ủy viên >> Hội ủy viên bình đẳng giáo dục nam nữ
:::
Sơ đồ Trường:::

  Ủy ban giáo dục bình đẳng giới tính
 
貼到Twitter 貼到Facebook  貼到Plurk    
Ủy ban giáo dục bình đẳng giới tính ‧ Trung tâm tư vấn
Lý do 
Trường chúng tôi thành lập dựa trên tinh thần không phân biệt giáo dục và hòa hợp môi trường cải thiện an ninh khuân viên trường, đặc biệt theo quy định"luật giáo dục về  bình đẳng giới ", thành lập hội đồng giáo dục về bình đẳng giới trường đại học công lập công nghệ Vân Lâm (gọi tắt là "hội trường")
Chức quyền


1.Tập hợp các đơn vị của trường liên quan đến nguồn lực, thực hiện kế hoạch cho sự phát triển giáo dục bình đẳng giới tính. Thực thi và đánh giá kết quả đó.

2.Quy hoạch hoặc áp dụng cho SV, tổ chức các hoạt động liên quan đến giáo dục bình đẳng giới tính cho công viên nhân chức và phụ huynh.

3.Nghiên cứu và mở rộng trương trình giáo dục bình đảng giới tính, giảng dạy và đánh giá.

4. Để thực hiện việc phát triển bình đẳng giới trong giáo dục và quy định phòng chống kiểm soát tấn công hãm hiếp và quấy rối tình dục, thành lập các cơ chế phối hợp và bổ trợ các nguồn lực liên quan.

5.Điều tra và xử lý các trường hợp có liên quan đến luật này.

6.Quy hoạch và thết lập an toàn về  bình đẳng giới trong không viên trường.

7.Để đẩy mạnh cộng đồng về bình đẳng giữa các giới cần giáo dục từ gia đình và xã hội

8.Các trường hợp giáo dục bình đẳng giới khác của trường học và xã hội.

單位網址

 http://campusweb.yuntech.edu.tw/~gender/index.html
    Cập nhật ( 2009-11-10 )
 
YunTech  © 2008 》 National Yunlin University of Science and Technology  Designed by:Computing Center  Bảo trì website: tổ truyền hình TT.thông tin E-mail  Đăng ký RSS