ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÂN LÂM Sơ đồ Bản cũ Trang chủ Tiếng Anh Tiếng Việt Tìm kiếm nội mạng
YunTech-校園美景
  Bạn đang ở đây:Bắt đầu >> Đơn vị hành chính >> Hội ủy viên >> Hội ủy viên đánh giá shinh viên
:::
Sơ đồ Trường:::

  Ủy ban xét duyệt các kiếu nại sinh viên
 
貼到Twitter 貼到Facebook  貼到Plurk    
ban xét duyệt các kiếu nại sinh viên ‧tổ phụ đạo Sv 
nguyên do 
本辦法依據大學法第十七條第二項、教育部台(九○)訓(一)字第九○一四四八六○號令及本校組織規程第十二條第六款規定訂定之。本校為保障學生正當之權益,加強師生溝通,建立校園倫理,以增進和諧氣氛,設置「學生申訴評議委員會」(以下簡稱申評會)以處理學生申訴案件。
chức trách 

學生對於學校重大獎懲案件或行政措施之執行,認有不當致損及個人權益,或其他學習上、生活上權益受損時,應先循行政程序申訴處理;經循行政程序申訴處理後仍無法解決者,得向申評會提出申訴。

    Cập nhật ( 2009-11-12 )
 
YunTech  © 2008 》 National Yunlin University of Science and Technology  Designed by:Computing Center  Bảo trì website: tổ truyền hình TT.thông tin E-mail  Đăng ký RSS