ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÂN LÂM Sơ đồ Bản cũ Trang chủ Tiếng Anh Tiếng Việt Tìm kiếm nội mạng
YunTech-校園美景
  Bạn đang ở đây:Bắt đầu >> Đơn vị hành chính >> Hội ủy viên >> Ủy ban đánh giá chất lượng giáo viên
:::
Sơ đồ Trường:::

  Ủy ban đánh giá chất lượng giáo viên
 
貼到Twitter 貼到Facebook  貼到Plurk    
Ủy ban đánh giá chất lượng giáo viên ‧Phòng nhân lực  
Lí do
    Trường đại học kỹ thuật Vân Lâm(gọi tắt là "trường chúng ta") vì việc bảo vệ quyền lợi của giáo viên,thúc đẩy sự hòa hợp trong khuân viên nhà trường,phát huy chức năng giáo dục,đặc biệt phải phù hợp với khoản 19 bộ luật đại học điều thứ 21,luật giáo viên điều thứ , tổ ủy ban đánh giá chất lượng giáo viên và các tiêu chuẩn đánh giá quy chế tổ chức của trường chúng ta quy định theo điều 12, thiết lập ủy ban đánh giái chất lượng các giáo viên(hội đồng trường), dùng trong các vấn đề liên quan đến kháng cáo của các ý kiến
Chức quyền 
bảo vệ lợi ích của giáo viên, thúc đẩy hòa hợp  trong khuân viên trường, phát huy chức năng giáo dục, áp dụng cho các kháng cáo liên quan tới chất lượng giáo viên.
    Cập nhật ( 2010-05-26 )
 
YunTech  © 2008 》 National Yunlin University of Science and Technology  Designed by:Computing Center  Bảo trì website: tổ truyền hình TT.thông tin E-mail  Đăng ký RSS