ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÂN LÂM Sơ đồ Bản cũ Trang chủ Tiếng Anh Tiếng Việt Tìm kiếm nội mạng
YunTech-校園美景
  Bạn đang ở đây:Bắt đầu >> Đơn vị học thuật >> Học viện thiết kế >> Viện nghiên cứu thiết kế văn hóa quốc tế
:::
Sơ đồ Trường:::

  Viện nghiên cứu thiết kế văn hóa quốc tế-thông tin liên lạc
 
貼到Twitter 貼到Facebook  貼到Plurk    
 

Các khoa/viện thuộc học viên thiết kế 

 

 
 
 đơn vị
Viện nghiên cứu thiết kế văn hóa quốc tế
số máy chủ 05-5342601
 số máy lẻ
6501
 fax
(05)531-2169  
 thư điện tử 
 website
 
    Cập nhật ( 2009-11-05 )
 
YunTech  © 2008 》 National Yunlin University of Science and Technology  Designed by:Computing Center  Bảo trì website: tổ truyền hình TT.thông tin E-mail  Đăng ký RSS