ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÂN LÂM Sơ đồ Bản cũ Trang chủ Tiếng Anh Tiếng Việt Tìm kiếm nội mạng
YunTech-校園美景
  Bạn đang ở đây:Bắt đầu >> Đơn vị học thuật >> Học viện quản lý >> Học viện quản lý thương mại chuyên nghiệp
:::
Sơ đồ Trường:::

  Học viện quản lý thương mại chuyên nghiệp-thông tin liên lạc
 
貼到Twitter 貼到Facebook  貼到Plurk    

các khoa/viện thuộc học viện quản trị kinh doanh  

 
 
 đơn vị  
 Học viện quản lý thương mại chuyên nghiệp
 số máy chủ 05-5342601
 số máy lẻ
5060
 fax
05-5312075
 thư điện tử 
 website
 
    Cập nhật ( 2010-05-25 )
 
YunTech  © 2008 》 National Yunlin University of Science and Technology  Designed by:Computing Center  Bảo trì website: tổ truyền hình TT.thông tin E-mail  Đăng ký RSS