ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÂN LÂM Sơ đồ Bản cũ Trang chủ Tiếng Anh Tiếng Việt Tìm kiếm nội mạng
YunTech-校園美景
  Bạn đang ở đây:Bắt đầu >> Viên chức
:::
Người dùng
Sinh viênCông nhân viênKhách
Cựu sinh viênSinh viên tương lai
Kế hoạch bộ giáo dục
Liên kết nhanh
Web Mail
Thư viện
  64002 số 123 đoạn 3 đường Đại học phố Đẩu lục huyện Vân lâm
Tel:+886-5-534-2601 Fax:+886-5-532-1719
123 University Road, Section 3,
Douliou, Yunlin 64002, Taiwan, R.O.C.
:::

  Công nhân viên chức
 
貼到Twitter 貼到Facebook  貼到Plurk    
icon-03.png hệ thống của trường
 
 điểm liên kết 
 hệ thống thông tin học vụ
 hệ thống thông tin nhân sư
 hệ thống quản lý nghiên cứu phát triển
 hệ thống quản lý danh mục giảng dạy  hệ thống quản lý dự án
 
icon-03.png tương quan trong việc giáo dục
 
  điểm liên kết 
  học tập qua mạng   TV internet 
  dự án giáo dục trên mạng  Danh sách sinh viên chọn môn học
  nhập kết quả  
 
icon-03.png hệ thống thông tin tổng hợp
 
  điểm liên kết 
hệ thống quản lý công văn  hệ thống hành chính nghiệp vụ
hệ thống xe công vụ  hệ thống thuê mượn địa điểm
mạngthanh toán với kế toán  hệ thống điều tra và quản lý tài sản
hệ thống kiểm tra lương  kiểm tra kinh phí và tiền
hệ thống điều tra thu nhâp  hệ thống quản lý tiền mặt
thông tin tập huấn công nhân viên chức  hệ thống kiểm tra công tác phòng   nhân sự
hệ thống phân phối điện tử  hệ thống nhân sự
Flea Market  bảng đăng ký thông báo thồng tin trên màn ảnh
đăng ký thông báo tin tức của trường (tin tực mới nhất tại trang chủ,hoạt động nổi bật, danh hiệu, thông tin tuyển sinh, gửi thư điện tử)
 
icon-03.png Nghiên cứu giáo dục
 
Điểm liên kết
 tìm kiếm cơ sỏ giữ liệu điện tử Hệ thống luận văn thạc sĩ &tiến sĩ toàn trường
 Mạng liên hợp bình chọn 2 năm  Mạng giáo dục dạy nghệ truyền thông
 TT thi tuyển cao đẳng kỹ thuật  
 
icon-03.png Hoạt động trong trường
 
  điểm liên kết
 Sơ đồ Yuntech   Thông tin giao thông
 TT.Mua bán trong trường   Ký túc xá
 Chiêu lình đồ thất lạc   Lình bưu kiện
 Hệ thống an toàn   Cố văn y tế
 
icon-03.png Dịch vụ kỹ thuật số
 
  điểm liên kết 
  Web Mail  Bảo trì máy tính

  Nhiết ảnh

 TV internet
  Bản đồ  Cài đặt phần mềm chống vi rút
  Phần mềm trong trường  Đăng nhập chứng chỉ ảnh kỹ thuật số
  Sử dụng máy tính trong trường  thẻ sinh viên 
  Nhiết ảnh
 
icon-03.png quản lý mạng
 
  điểm liên kết
  DNS đăng ký   đăng ký IP
   
    Cập nhật ( 2010-05-12 )
 
YunTech  © 2008 》 National Yunlin University of Science and Technology  Designed by:Computing Center  Bảo trì website: tổ truyền hình TT.thông tin E-mail  Đăng ký RSS