ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÂN LÂM Sơ đồ Bản cũ Trang chủ Tiếng Anh Tiếng Việt Tìm kiếm nội mạng
YunTech-校園美景
  Bạn đang ở đây:Bắt đầu >> Cựu sinh viên
:::
Người dùng
Sinh viênCông nhân viênKhách
Cựu sinh viênSinh viên tương lai
Kế hoạch bộ giáo dục
Liên kết nhanh
Web Mail
Thư viện
  64002 số 123 đoạn 3 đường Đại học phố Đẩu lục huyện Vân lâm
Tel:+886-5-534-2601 Fax:+886-5-532-1719
123 University Road, Section 3,
Douliou, Yunlin 64002, Taiwan, R.O.C.
:::

  Hội sinh viên
 
貼到Twitter 貼到Facebook  貼到Plurk    

~hoan nghênh đến với YunTech~ 

icon-03.png Tuyển dụng nhân tài
 
  điểm liên kết 
Mạng hướng nghiệp Hội sinh viên
Mạng thông tin nghề nghiệp sinh viên TT.dịch vụ việc làm và phát triền nghề nghiệp sinh viên
Ngân hàng nhân lưc đài bắc Mạng nghề nghiệp trong trường
 
icon-03.png Bảng thông tin
 
  điểm liên kết 
 Hệ thống tuyển sinh  TT thúc đẩy giáo dục
 Học tập qua mạng  TV internet
 Tin tức hội nghị  Lịch hành chính
 
icon-03.png Điều tra lưu lượng sinh viên
 
  điểm liên kết 
Bảng điều tra thực trạng nghề nghiệp sinh viên
Bảng điều tra nghệ nghiệp đối với sinh viên đã tốt nghiệp một năm (2006) của bộ giáo dục _đại học
Bảng điều tra thông tin nghề nghiệp của sinh viên sau khi tốt nghiệp một năm (2006) của bộ giáo dục _thạc sĩ
Bảng điều tra thông tin nghề nghiệp sinh viên sau khi tốt nghiệp một năm (2006)của bộ giáo dục _tiến sĩ
 
    Cập nhật ( 2009-11-06 )
 
YunTech  © 2008 》 National Yunlin University of Science and Technology  Designed by:Computing Center  Bảo trì website: tổ truyền hình TT.thông tin E-mail  Đăng ký RSS