ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÂN LÂM Sơ đồ Bản cũ Trang chủ Tiếng Anh Tiếng Việt Tìm kiếm nội mạng
YunTech-校園美景
  Bạn đang ở đây:Bắt đầu >> Khách
:::
Người dùng
Sinh viênCông nhân viênKhách
Cựu sinh viênSinh viên tương lai
Kế hoạch bộ giáo dục
Liên kết nhanh
Web Mail
Thư viện
  64002 số 123 đoạn 3 đường Đại học phố Đẩu lục huyện Vân lâm
Tel:+886-5-534-2601 Fax:+886-5-532-1719
123 University Road, Section 3,
Douliou, Yunlin 64002, Taiwan, R.O.C.
:::

  Khách
 
貼到Twitter 貼到Facebook  貼到Plurk    

~Hoan nghênh đến với YunTech~

icon-03.png Làm quen với Yuntech
 
  Điểm liên kết 
  Giởi thiệu Yuntech   Hiệu trưởng
  Quy hoạch và kiến trúc   Biên chế tổ chức
  Sự phát triển trong tương lai   Vòng quanh trường
  Cuộc sống tại Yuntech   Bản đò giao thông
 
icon-03.png Bản thông tin
 
  Điểm liên kết 
  Hệ thống tuyển sinh   Giới thiệu Khoa/Viện
  TT nghiên cứu   TV internet
  Đơn vị hành chính  
 
    Cập nhật ( 2010-05-12 )
 
YunTech  © 2008 》 National Yunlin University of Science and Technology  Designed by:Computing Center  Bảo trì website: tổ truyền hình TT.thông tin E-mail  Đăng ký RSS