ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÂN LÂM Sơ đồ Bản cũ Trang chủ Tiếng Anh Tiếng Việt Tìm kiếm nội mạng
YunTech-校園美景
  Bạn đang ở đây:Bắt đầu >> Thông tin về Vân Lâm >> Triết lý Trường học
:::
Sơ đồ Trường:::

  Triết lý Trường học
 
貼到Twitter 貼到Facebook  貼到Plurk    
 
icon-02.png Mục tiêu giáo dục
Phương châm của Yuntech là " Thành Kính Bền Mới", các giáo sư khoa học công nghệ, nghiên cứu sâu về kỹ thuật nuôi dưỡng các tài năng cao cấp về: " kiến thức hội nhập","lợi thế cạnh tranh quốc tế", " kiêm cả nhân văn và công nghệ". Để cống hiến cho quốc gia ngày một giàu mạnh hơn.
 
icon-02.png Phát triển trường học
 

    Theo nguyện vọng và mục tiêu xây dựng của trường đó là thành lập thêm các học trình, chuyên ngành phù hợp cả về lý thuyết và thực hành.Theo nguyên tắc về nhân văn và kỹ thuật như sau: giáo sư công nghệ kỹ thuật, nuôi dưỡng những nhân tài chuyên về công trình, quản trị, thiết kế và nhân văn.
Hướng theo sự phát triển của khoa học công nghệ, thành lập các trung tâm nghiên cứu phát triển, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng các nghiên cứu cơ bản
   Phù hợp với yêu cầu và sự phát triển của từng quốc gia từng khu vực. Thúc đẩy dịch vụ kỹ thuật công nghiệp và đào tạo nhân viên, đưa ra nhiều cơ hội cải tiến và nghiên cứu, phát huy là một trường có dịch vụ kỹ thuật và công năng mở rộng.

  Năm chắc trong tay xu hướng giáo dục công nghệ thế giới, đi đầu trong việc mô phỏng những kinh nghiệm giáo dục, tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế, để trường ngày một phát triển hơn.

 
icon-02.png Trọng điểm chính
 
  1. Nuôi dưỡng tốt đẹp phong cách học tập, năng cao thành quả giảng dạy, khuyến khích giáo viên nghiên cứu và phát biểu, tăng cường giao lưu học tập. 
  2. Mở mang sự hiểu biết của sinh viên, nuôi dưỡng nhân cách sinh viên, luyện tập cho cả thể chất lẫn tinh thần, nối tiếp đạo đức trong khôn viên trường, làm phong phú thêm cơ sở giáo dục, nâng cao chất lượng hành chính, hoa mỹ trường học.
  3. Tăng cường hợp tác giáo dục và công nghiệp, mở rộn dịch vụ công nghệ, thực hiện và sửa đổi giáo dục, nâng cao chuẩn mực văn hóa.
  4. Đi đầu trong việc hợp tác, phát triển sự hội nhập công nghệ, phát triển các lĩnh vực nghiên cứu và nâng cao danh tiếng. Phát huy công năng dịch vụ thông tin và sách báo.Ủng hộ với việc giảng dạy và nghiên cứu, cường hóa quản lý tài chính và nhân văn để trường ngày càng phát triển hơn.
 
 
 
    Cập nhật ( 2010-05-28 )
 
YunTech  © 2008 》 National Yunlin University of Science and Technology  Designed by:Computing Center  Bảo trì website: tổ truyền hình TT.thông tin E-mail  Đăng ký RSS