ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÂN LÂM Sơ đồ Bản cũ Trang chủ Tiếng Anh Tiếng Việt Tìm kiếm nội mạng
YunTech-校園美景
  Bạn đang ở đây:Bắt đầu >> Thông tin về Vân Lâm >> Cơ cấu tổ chức
:::
Sơ đồ Trường:::

  Cơ cấu tổ chức
 
貼到Twitter 貼到Facebook  貼到Plurk    

sĩ sỗ nhân viên

                Bản đồ hệ thống tổ chức đại học khoa học kỹ thuật Vân lâm

 ( Tải về bản đồ )

    Hiệu trưởng
    Hội nghị giáo vụ 
    Hội nghị hành chính 

  Học viện công trình 
 

Viện nghiên cứu kỹ thuật công trình (lớp tiến sĩ)
Khoa công trình máy móc (bao gồm lớp thạc sĩ)
Viện nghiên cứu máy móc công nghiệp chính xác(bao gồm lớp thạc sĩ)
Viện nghiên cứu điện tử (lớp thạc sĩ)
Viện nghiên cứu công trình điện quang(lớp thạc sĩ)
Khoa thông tin công trình điện tử
Viện nghiên cứu công nghệ thông tin (lớp thạc sĩ)
Khoa an toàn tài nguyên và vệ sinh môi trường(gồm lớp thạc sĩ)
Viện nghiên cứu phòng chống thiên tai và tài nguyên môi trường (lớp thạc sĩ)
Khoa công trình vật liệu và vật liệu hóa học (lớp thạc sĩ)
Khoa công trình xây dựng (lớp thạc sĩ)
Quản lý xây dựng và vật liệu (lớp thạc sĩ)
    Trung tâm phòng trừ ô nhiễm công nghiệp
Trung tâm nghiên cứu vật liệu
TT nghiên cứu kỹ thuật phòng chống tài nguyên đất và thiên tai
Trung tâm nghiên cứu tự động hóa & khống chế
Trung tâm máy đo chính xác
TT đo đạt kiểm nghiệm kỹ thuật xây dựng và vật liệu

  Học viện quản lý
    Viện nghiên cứu quản lý (lớp tiến sĩ)
Khoa quản lý công nghiệp
Viện nghiên cứu quản lý và công trình công nghiệp (lớp tiến sĩ, thạc sĩ)
Viện nghiên cứu quản lý vân hành toàn cầu (lớp thạc sĩ)
Viện quản lý y tế công nghiệp (lớp thạc sĩ)
Khoa quản trị kinh doanh (thạc sĩ tiến sĩ)
khoa quản lý thông tin (lớp thạc sĩ và tiến sĩ)
Khoa tài chính (lớp thạc sĩ & tiến sĩ)
Khoa kế toán (lớp thạc sĩ)
    Trung tâm nghiên cứu quản trị và kinh doanh
Trung tâm tự động hóa thương nghiệp

  Học viện thiết kế
    Viện nghiên cứu thiết kế (lớp tiến sĩ)
Khoa thiết kế kỹ thuật số
Viện thiết kế vận toán (lớp thạc sĩ)
Khoa thiết kế công nghiệp (thạc sĩ)
Khoa thiết kế truyền thồng (lớp thạc sĩ)
Khoa thiết kế không gian (lớp thạc sĩ)
Khoa thiết kế sáng tạo cuộc sống
Viện nghiên cứu văn hóa thiết kế quốc tế
    Trung tâm nghiên cứu thiết kế
Trung tâm tài nguyên giáo dục thiết kế kỹ thuật số

  Viện khoa học và nhân văn         
    Viện nghiên cứu công nghệ và giáo dục việc làm (lớp thạc sĩ)
Viện nghiên cứu vận động giải trí (lớp thạc sĩ)
Viện nghiên cứu chỉnh lý tài liệu hán học(lớp thạc sĩ)
Viện nghiên cứu pháp luật công nghệ (lớp thác sĩ)
Viện nghiên cứu công nghệ vật liệu (thạc sĩ)
Khoa duy trì bảo tồn tài nguyên văn hóa(lớp thạc sĩ)
Khoa ứng dụng ngoại ngữ (lớp thạc sĩ)
    TT giáo dục và đạo tạo khoa học
Trung tâm nuôi dưỡng nguồn tài nguyên.
     
     Phòng giáo vụ  
    Tổ đăng ký
Nghiệp vụ tổng hợp
Tổ xuất bản và phát triển học thuật 
Tổ giảng dạy và học trình
    Tổ quản lý  sinh viên
    Tổ phụ đạo cuộc sống
Tổ giáo dục y tế 
Tổ rèn luyện phục vụ lao động
Tổ chỉ đạo hoạt động ngoại khóa
Tổ phụ đạo sinh viên quốc tế

   Ban tổng vụ
    Tổ văn thư
Tổ xửa chữa
Tổ thủ quỹ
Tổ sự vụ
Tổ bảo quản
Tổ bảo vệ 

   Ban nghiên cứu phát triên
    Tổ kế hoạch dịch vụ 
Tổ kế hoạch sản nghiệp 
Tổ chuyển đổi công nghệ
Tổ thúc đẩy nghiệp vụ
Tỏ liên lạc việc làm cho sinh viên 

   Thư viện
   

Tổ biên tập
Tổ phát triển dịch vụ thư viện
Tổ  hệ thống thông tin
Tổ mã số

   Tổ quan hệ quốc tế
    Tổ giao lưu quóc tế
Tổ giáo dục hành chính

   Trung tâm thúc đẩy giáo dục
    Tổ huấn luyện
Tổ thúc đẩy quảng bá

  trung tâm thông tin
    Tổ hệ thống
Tổ hành chính và tư vấn
Tổ thông tin
Tổ quản lý mạng

   Trung tâm nghệ thuật
    Tổ trung bày
Tổ bảo tàng

   Trung tâm ngôn ngữ
    Tổ thúc đẩy ngôn ngữ
Tổ kiểm định ngôn ngữ
Tổ giáo dục Hóa ngữ
     Trung tâm tư vấn
   

   Trung tâm an toàn môi trường kỹ thuật
    tổ an toàn sức khỏe
tổ bảo vệ môi trường
     Phòng quân sự
   

  phòng thể dục thể thao
    Tổ quản lý địa điểm
Tổ quản lý các haotj động

   Trung tâm tài nguyên giáo dục và nghiên cứu dạy nghề
    Tổ phát triên giáo viên
Tổ thúc đảy học tập
Tổ phục vụ hành chính
     Phòng thư ký
   
     phòng nhân sự
  Tổ 1
Tổ 2

   phòng kế toán 
    Tổ 1
Tổ 2
Tổ 2
     Trung tâm tài nghuyên giảng dạy khu vực miền trung
   

   Ban nghiên cứu và phát triển
    Trung tâm hợp tác sãn xuất và giáo dục
Vườn uowm sáng tạo
TT ứng biến với thiên tai
TT nghiên cứu phát triển  năng lượng điện tử bền vững
TT nghiên cứu kỹ thuật liên quan tới máy móc sản xuất
TT phát triển công nghệ sáng tạo thiết kê 
TT nghiên cứu Ke Gia

   Ủy ban
    Ủy ban đánh giá giáo viên
Ủy ban xét duyệt  khiếu nại giá viên
Ủy ban học trình
Ủy ban bình chọn giáo viên
Ủy ban xét duyệt khen thưởng sinh viên
Ủy ban xét duyệt khiếu nại sinh viên
Ủy ban giáo dục
Ủy ban kiểm toán kinh phí
Ủy ban giáo dục giới tính
    Cập nhật ( 2010-05-28 )
 
YunTech  © 2008 》 National Yunlin University of Science and Technology  Designed by:Computing Center  Bảo trì website: tổ truyền hình TT.thông tin E-mail  Đăng ký RSS