ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÂN LÂM Sơ đồ Bản cũ Trang chủ Tiếng Anh Tiếng Việt Tìm kiếm nội mạng
YunTech-校園美景
  Bạn đang ở đây:Bắt đầu >> Thông tin về Vân Lâm >> Triển vọng tương lai
:::
Sơ đồ Trường:::

  Triền vọng tương lai
 
貼到Twitter 貼到Facebook  貼到Plurk    
 
v Sàng lọc tinh tú để phát triển thành một trường đại học công nghệ tầm cỡ.
 

Hiện nay đất và thiết kế kiến trúc của Trường chúng tôi đang trong giai đoạn phát triển trở thành một trường đại học tầm trung và to lơn. Thế nhưng theo xu hướng phát triển của nền giáo dục cao cấp của đất nước nêu số lượng sinh viên phát triển quá cao, thì quy mô trường đại học quá cỡ, do đó, tương lai của Trường chúng tôi sẽ dựa trên kỹ thuật phát triển một trường đại học hướng tới công nghệ cao.Thế nên chúng tôi dựa theo quy định là thành lập khoảng 4 tới 6 viện, mỗi viện có khoảng sáu đến tám khoa.
tỉ lệ đất đai, cơ sở trong trường, thiết bị vẽ, giáo viên và sinh viên luôn duy trì mức độ cao trở lên, trở thành một ngôi trường xứng đáng với tên gọi của nó, một ngôi trường của công nghệ.

   
 
v Chỉnh hợp các lình vực của các học viện, để đạt được nguyện vọng là một ngôi Trường thiên về cả kỹ thuật và nhân văn.
  Tương lai ngoài việc không ngừng phát triển công nghệ kỹ thuật ra vẫn từng bước tăng thêm các khoa thiên về nhân văn và ứng dụng khoa học, chỉnh hợp lại các học viện kỹ thuật và nhân văn, cân bằng phát huy giữa học tập và giải trí, đạt được đúng ý nguyện của trường chúng ta.   
   
 
v Chú trọng phát triển giáo dục đại học, đồng thời chăm sóc sự lớn mạnh của nghiên cứu sinh.
  Để phù hợp với xu hướng phát triển kỹ thuật, tài năng kỹ thuật cần phải được chăm lo nuôi dưỡng. Để phù hợp với xu hướng phát triển kỹ thuật chúng ta cần phải nuôi dưỡng tài năng kỹ thuật quốc gia, trong tương lai trường chúng tôi ngoài việc không ngừng chú trọng tới sự phát triển của nền giáo dục đại học, mà còn chăm sóc sự phát triển của giáo dục nghiên cứu, những năm tới đây trường sẽ thành lập thêm các lớp nghiên cứu sinh về cả thạc sĩ và tiến sĩ. Hiện nay trường chúng tôi có 65% sinh viên đại học, nghiên cứu sinh 35%. Với tư cách một trường đại học cỡ trung mà nói, tạo điều kiện cho chúng ta phát huy ba công năng chính như là giáo dục, nghiên cứu, phục vụ công cộng.  
   
 
v Phối hợp phát triển trung bộ, đáp ứng yêu cầu của các địa phương sản xuất, trở thành trung tâm dịch vụ thúc đẩy công nghệ sản xuất trung bộ.
  Trường chúng tôi nằm tại huyện Vân lâm, tương lai sẽ là một trường đại học Khoa học kỹ thuật quan trọng và là vườn khoa học của miền trung, một hòn đảo công nghiệp, khu công nghiệp Đẩu lục, thậm chí cả khu công nghiệp của huyện Chang Hua láng giềng, vườn khoa học miền trung, và các khu công nghiệp liên quan đều kết hợp rất chặt chẽ, ở các lĩnh vực như: giảng dạy, nghiên cứu, phục vụ công nghệ, thúc đẩy giảng dậy, phối hợp với sản nghiệp phát triển. Đáp ứng yêu cầu của địa phương.
Do đó tương lai 10 năm tới trường dự định thành lập về các mlĩnh vực: khoa, viện, học trình, khóa học. Đều phải tìm hiểu yêu cầu sự phát triển từng địa phương để phục vụ địa phương trưởng thành trung tâm dịch vụ công nghệ và thúc đẩy công nghiệp miền trung. 
   
 
v Tích cực tham gia các hoạt động giáo dục văn hóa quốc tế, từng bước phát triển thành trường đại học hàng đầu về quốc tế hóa.
  Trường chúng tôi vốn nằm ở miền trung Đài loan thế nhưng không giới hạn là một trường khu vực. 10 năm tới ngoài việc nỗ lực xây dựng một trường đại học danh tiếng phổ biến trong nước ra, cùng hợp tác trở thành một trường đại học tiến tiến, đồng thời theo kịp với thế giới bên ngoài, hơn nữa nắm chắc tầm nhìn quốc tế, thông qua tham gia các danh mục của hoạt động quốc tế, thúc đẩy họp tác quốc tế, đa quốc gia nguồn tài nguyên giáo viên và giảng dậy ngoại ngữ, đông thời tuyển mộ thêm sinh viên nước ngoài, đưa trường tiếp cạn với công nghệ quôc tế, hiểu rõ quốc tế hóa, có tầm nhìn thế giới và tình thần quốc tê. Để trường chúng ta trở thành một trường đại học tầm cỡ quốc tế.

-- TOP --

    Cập nhật ( 2010-05-21 )
 
YunTech  © 2008 》 National Yunlin University of Science and Technology  Designed by:Computing Center  Bảo trì website: tổ truyền hình TT.thông tin E-mail  Đăng ký RSS