ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÂN LÂM Sơ đồ Bản cũ Trang chủ Tiếng Anh Tiếng Việt Tìm kiếm nội mạng
YunTech-校園美景
  Bạn đang ở đây:Bắt đầu >> Dịch vụ thông tin >> Thông tin giáo vụ >> Khu vực học phí
:::
Sơ đồ Trường:::

  Khu lệ phí
 
貼到Twitter 貼到Facebook  貼到Plurk    
 
Lệ phí tiêu chuẩn
Đại học:
arrow  Lệ phí năm học 2007 của sinh viên đại học
arrow  Lệ phí năm học 2008 của sinh viên đại học
Nghiên cứu sinh:
arrow  96Lệ phí năm học 2007 của nghiên cứu sinh
arrow  97Lệ phí năm học 2008 của nghiên cứu sinh


Các mục đăng ký khác 
arrow Đăng ký miễn giảm học & tạp phí
arrow Đăng ký vay nợ
arrow Đăng ký các khỏa học bổng
arrow Đăng ký tiêu chuẩn trợ giúp học tập
Trọng điểm các giải thưởng
arrow  phần thưởng cho học sinh có thành tích tốt
arrow  Trọng điểm chính về giải thưởng cho những sinh viên có thành tích cao
hoàn trả lại tiền cho các trường hợp nghỉ học
arrow  Sinh viên đại học và cao đẳng nghỉ học


Các website liên quan 
arrow  Mạng đăng nhập nộp học phí qua ngân hàng Đài loan
arrow Chỉ dẫn thao tác đăng nhập nộp học phí ngân hàng Đài loan


Tóm tắt tình hình tài chính
Bảng chi tiêu và cân đối tài chính:
arrow  94-96bảng chi tiêu và cân đối tài chính năm 2005 đến 1007
Tiền mặt:
arrow  94-96Tình hình tiền mặt năm 2005 đến 2007

 

    Cập nhật ( 2009-11-12 )
 
YunTech  © 2008 》 National Yunlin University of Science and Technology  Designed by:Computing Center  Bảo trì website: tổ truyền hình TT.thông tin E-mail  Đăng ký RSS