ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÂN LÂM Sơ đồ Bản cũ Trang chủ Tiếng Anh Tiếng Việt Tìm kiếm nội mạng
YunTech-校園美景
  Bạn đang ở đây:Bắt đầu >> Dịch vụ thông tin >> Thông tin tổng hợp >> Lich 97(一)
:::
Sơ đồ Trường:::

  行事曆97(一)
 
貼到Twitter 貼到Facebook  貼到Plurk    
                                                                                               |97學年度第二學期

arrow 97學年度第一學期
 

月份

日期

 辦理事項

 

 

 

 

 

1

  2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

01日 第一學期開始;就學貸款台銀對保開始
21日 學校就學貸款系統線上登錄開始
27日 研究所畢業生領取學位證書截止日

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

09日暑假結束;舊生辦休退學免學雜費截止日
10日新生入學講習;轉學生註冊;新生及轉、復學生選課開始;教育學程申請及英文抵修報名開始
11日新生入學講習、體檢;研究所新生報到、註冊
12日大學部新生報到、註冊、體檢;新生及復、轉學生選課截止;教育學程申請截止
14日中秋節(不予補假)
15日上課開始;舊生、復學生網路註冊;輔系、雙主修、抵免申請開始;學校就學貸款系統線上登錄結束;就學貸款資料郵寄或繳回生輔組;勞作服務教育開始;新生就學貸款對保結束
17日導師會議
19日加退選開始;英文抵修申請截止
22日學生社團活動開始、輔系、雙主修、抵免申請截止;入學成績優免獎學金申請截止;英文抵修複審考試
24日安全衛生教育訓練
26日加退選截止

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

10日 國慶日(放假一天)
24日學生辦休退學學雜費退2/3截止日
30日 弱勢學生助學計畫補助截止

十一

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

10日 期中考開始
14日 期中考結束,博士、碩士學位考試開始申請
27日 校慶日
29日 校慶園遊會

十二

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

05日學生辦休退學,學雜費退1/3截止日,日後不予退費
15日博士、碩士學位考試申請截止
17日召開校課程委員會

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

01日 開國紀念日(放假一天)
02日預選97學年度第2學期課程開始
08日預選97學年度第2學期課程結束
09日學生社團活動結束;勞作服務教育結束
12日學期考試開始
13日成績登錄系統開放
14日導師會議;畢業生開始辦理離校
15日就學貸款台銀對保開始
16日學期考試結束
17日寒假開始
19日就學貸款線上登錄開始
23日 教師送交學期成績截止;成績登錄系統24:00關閉;博士、碩士學位考試結束
25日 除夕、農曆春節假期開始
29日 春節假期結束
31日 第一學期結束

-- TOP --

    Cập nhật ( 2009-11-15 )
 
YunTech  © 2008 》 National Yunlin University of Science and Technology  Designed by:Computing Center  Bảo trì website: tổ truyền hình TT.thông tin E-mail  Đăng ký RSS