ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÂN LÂM Sơ đồ Bản cũ Trang chủ Tiếng Anh Tiếng Việt Tìm kiếm nội mạng
YunTech-校園美景
  Bạn đang ở đây:Bắt đầu >> Dịch vụ thông tin >> Thông tin tổng hợp >> Đồng bộ giảng dạy
:::
Sơ đồ Trường:::

  同步群播教學
 
貼到Twitter 貼到Facebook  貼到Plurk    
point 同步群播教學
     


point 空間設備
 
空間設備
  本校「同步遠距教學」系統具有主、收播功能,於資訊中心 AC110 教室建置一間「同步遠距教學」教室。
   AC110遠距教學教室為一階梯教室,可容納 63人,採單人座沙發會議椅,使用懸吊式全方位收音麥克風隨時可開口直接與授課老師討論問題,1500ANS的單槍投影機將影像投射在弧形增益銀幕提高畫面的明亮度及畫質,即使在上課教室燈光不關閉的情況下也可提供明亮的畫面。
110
206
AC110
AC206
  為提供視訊會議的需要,在資訊中心的AC206 教室建置一橢圓型會議室,可以容納 20人,以電腦網路做為通訊媒介支援視訊會議。


聯絡人:資訊中心 吳昇哲(分機2692)  
 

 

    Cập nhật ( 2008-11-11 )
 
YunTech  © 2008 》 National Yunlin University of Science and Technology  Designed by:Computing Center  Bảo trì website: tổ truyền hình TT.thông tin E-mail  Đăng ký RSS