ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÂN LÂM Sơ đồ Bản cũ Trang chủ Tiếng Anh Tiếng Việt Tìm kiếm nội mạng
YunTech-校園美景
  Bạn đang ở đây:Bắt đầu >> Dịch vụ thông tin >> Thông tin tổng hợp >> Đăng ký thông tin trên trang chính
:::
Sơ đồ Trường:::

  雲科首頁網站資料維運申請
 
貼到Twitter 貼到Facebook  貼到Plurk    
雲科首頁網站內容更新維運(新增/異動申請)
 

icon-02.png 臨時新增異動:

 

請填寫【檢核表】,經主管核定,送至資訊中心視訊組。

異動內容(文字或連結)請填寫異動內容並將電子檔E-Mail 至 Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
信標題註明『雲科首頁網站資料維運-檢核表』。

icon-02.png 每月固定檢核:
  學校首頁網站對外提供之學校資訊及各單位的基本資料與連結, 將由各單位中、英文
  網站負責人負責資料的更新維護, 並於每月25日前統一交由單位秘書進行檢核表填報
  及與資訊中心連絡之窗口, 完成簽核,並將紙本申請單送至電算中心視訊組。
 

請填寫【檢核表】,經主管核定,送至資訊中心視訊組。

  異動內容(文字或連結)請填寫異動內容並將電子檔E-Mail 至 Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
  信標題註明『雲科首頁網站資料維運-檢核表』。
   
icon-02.png 網頁位置說明:
  1. 行政單位之簡介與聯絡資訊,彙整於 首頁 >> 行政單位
  2. 學術單位之簡介與聯絡資訊,依學院分別彙整於 首頁 >> 學術單位

 

3. 其他資訊請見『雲科首頁網站資料更新維運-權責表


icon-02.png 文件下載:
  雲科首頁網站內容更新維運標準作業流程下載
  雲科首頁網站資料維運-檢核表
 
 
icon-02.png 相關疑問請洽電算中心視訊組(校內分機:2694)
 
    Cập nhật ( 2008-12-04 )
 
YunTech  © 2008 》 National Yunlin University of Science and Technology  Designed by:Computing Center  Bảo trì website: tổ truyền hình TT.thông tin E-mail  Đăng ký RSS