ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÂN LÂM Sơ đồ Bản cũ Trang chủ Tiếng Anh Tiếng Việt Tìm kiếm nội mạng
YunTech-校園美景
  Bạn đang ở đây:Bắt đầu >> Đơn vị học thuật >> Học viện xây dựng
:::
Sơ đồ Trường:::

  Học viện công trình
 
貼到Twitter 貼到Facebook  貼到Plurk    
Mục đích thành lập  
 

Phối hợp với sự phát triển khoa học trọng điểm  của quốc gia, thúc đẩy ngành công nghiệp thăng tiến, học viện công trình đặt trọng tâm vào việc giáo dục ứng dụng công trình và tích hợp hệ thống kỹ thuật, bồi dưỡng nguồn nhân tài kỹ thuật cao cho yêu cầu của kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân, để đạt được các mục tiêu chính sách là nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.....chi tiết

 
     
 Giới thiệu khoa/ học viện công trình
*
Lớp tiến sĩ/Viện nghiên cứu công trình khoa học
*
Viện/khoa cơ khí
*
 Lớp tiến sĩ  Viện nghiên cứu công nghiệp cơ khí tinh xảo
*
Viện/khoa kỹ thuật điện tử  
*
Viện nhiên cứu kỹ thuật truyền thông 
*
Lớp tiến sĩ/khoa/viện kỹ thuật điện tử
*
Viện nghiên cứu kỹ thuật quang điện
*
Lớp tiến sĩ/viện/khoa an toàn môt trường và sức khỏe
 
*
Viện nghiên cứu phòng chống thiên tai và tài nguyên môi trường
*
Lớp tiến sĩ/viện/khoa hóa học và vật liệu
*
Viện/khoa kỹ thuật xây dựng
*
Viện nghiên cứu kỹ thuật xây dựng và quản lý bất động sản
*
Khoa máy tính và kỹ thuật truyền thông/ viện nghiên cứu thông tin
 Giới thiệu đơn vị TT.nghiên cứu
*
TT.nghiên cứu tài nguyên đất đai và khoa học phòng chống thiên tai.
*
TT.máy móc thiết bị tinh sảo.
*
TT.nghiên cứu phòng tránh ô nhiễm công nghiệp.
*
TT.xét nghiệm vật liệu dịch vụ xậy dựng kỹ thuật.
 
    Cập nhật ( 2012-07-16 )
 
YunTech  © 2008 》 National Yunlin University of Science and Technology  Designed by:Computing Center  Bảo trì website: tổ truyền hình TT.thông tin E-mail  Đăng ký RSS