ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÂN LÂM Sơ đồ Bản cũ Trang chủ Tiếng Anh Tiếng Việt Tìm kiếm nội mạng
YunTech-校園美景
  Bạn đang ở đây:Bắt đầu >> Đơn vị hành chính >> Bộ phận hành chính >> Giới thiệu thư viện
:::
:::

  Sơ lược về thư viện
 
貼到Twitter 貼到Facebook  貼到Plurk    

 行政單位

yuntech_library.jpg
 


Sơ lược về tổ chức

   Thư viện lấy mục tiêu phục vụ người đọc làm trọng, mục tiêu chủ yếu là để hỗ trợ giảng dạy đại học và các chương trình nghiên cứu, áp dụng kỹ thuật quản lý thông tin hiện đại, gây dựng mô hình dịch vụ kinh doanh và chiến lược kinh doanh E, để cung cấp dịch vụ thông tin cá nhân chất lượng cao, đồng thời tổ chức các hoạt động triển lãm các sản phẩm điển hình và mở ra các lớp giáo dục đa văn hóa, để bảo đảm cho nhưng điều trên thư viện đã cung cấp các cơ hội học tập cho các giáo viên, SV và cộng đồng, đồng thời thực hiện đầy đủ các dịch vụ đọc. Thiết lập người phụ trách thư viện, đảm nhiệm nhiệm vụ giám sát dịch vụ thư viện, dựa trên biên chế của tổ chức, thiết lập bốn phòng ban phục vụ cho thư viện là: Văn phòng chính lãnh đạo Phòng bảo tàng, Phòng đọc sách, Phòng biên chế, Phòng hệ thống thông tin, lập ủy ban cố vấn tư vấn cho thư viện, hỗ trợ các xúc tiến cải cách và các dịch vụ mở rộng thư viện.

 

 

Hạng mục công việc

Công việc chủ yếu của Thư viện chúng ta bao gồm các mục:  Mua sắm vật tư thư viện, biên mục, sưu tập, lưu thông, chỉ đạo khoa học, chỉ đạo viết luận văn, dịch vụ tư vấn tham khảo, hợp tác thư viện, quản lý tạp chí, dịch vụ phục vụ nghe nhìn đa phương tiện, mở các lớp mở rộng, mở rộng tất cả các hoạt động triển lãm văn hóa nghệ thuật cá thư viện trong cũng như ngoài nước để thúc đẩy giao lưu và hợp tác. Uỷ ban nghiên cứu dự án đảm nhiệm các nghiệp vụ như tổ chức diễn đàn, hội nghị, nghiên cứu.


 

 

Mục tiêu&phương hướng

(1) Mục tiêu chủ yếu là phối hợp với các kế hoạch phát triển dài hạn để hỗ trợ và giúp đỡ giáo viên và SV tiến hành nghiên cứu, bồi dưỡng nguồn nhân lực kỹ thuật cao cấp.
(2) Cung cấp môi trường học tập nghiên cứu hoàn hảo, giúp người đọc thu được thông tin trong  thời gian và khoảng cách ngắn nhất.
(3) Lấy việc phục vụ người đọc làm cốt yếu, vận dụng kỹ thuật quản lý thoông tin hiện đại, kết hợp với nguồn của thư viện, nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ hành chính.
(4)

Tổ chức các lọa hình hoạt động thúc đẩy giáo dục, hết lòng phục vụ giúp mọi người nhận ra việc học là   viêc cả đời 

 

-- TOP --

icon-04.gif Thư viện - Thông tin liên lạc  
 
Tên gọi
Thư viện
Phòngban
Văn phòng chính, Phòng bảo tàng, Phòng đọc sách, Phòng biên chế, Phòng thông tin 

 Số máy tổng

 05-5342601
 Số máy lẻ 
2600、 2605、 2610、 2625、2635
 Số Fax 
(05)5377839.(05)5312041
 E-mail
Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
 Trang web của thư viện

 
    Cập nhật ( 2010-05-25 )
 
YunTech  © 2008 》 National Yunlin University of Science and Technology  Designed by:Computing Center  Bảo trì website: tổ truyền hình TT.thông tin E-mail  Đăng ký RSS