ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÂN LÂM Sơ đồ Bản cũ Trang chủ Tiếng Anh Tiếng Việt Tìm kiếm nội mạng
YunTech-校園美景
  Bạn đang ở đây:Bắt đầu >> Đơn vị hành chính >> Bộ phận hành chính >> Giới thiệu TT.thông tin
:::
:::

  資訊中心 簡介xxx
 
貼到Twitter 貼到Facebook  貼到Plurk    

TT.hành chính 

611.jpg
 


設立宗旨

資訊中心為本校電子資訊之樞紐,主要任務為規劃與管理全校性計算機與網路資源,支援資訊教學與研究發展,推動校務行政電腦化,提供校內外資訊服務,並協助推動地方資訊教育。

秉承創校所持前瞻性與國際性之原則,各項資訊硬、軟體均使用最新科技設備,俾使全校形成智慧型網路資訊校園,網路上各節點相通,資訊共享,以提高教學、研究與行政效率。

目標

(一) 推動校務行政電腦化。
(二) 發展辦公室自動化。
(三) 設置快速與穩定的校園網路。
(四) 整合全校計算機資源。
(五) 推廣地方資訊風氣。
(六) 遠距教學、視訊服務。

統籌規劃全校性計算機與網路資源,開發各項校務行政資訊系統,編 製各種計算機使用手冊,舉辦教職員生資訊教育訓練,辦理資訊推廣 教育,從事研究發展工作,以提昇產業界資訊技術。

 

-- TOP --

icon-04.gif 資訊中心 聯絡資訊  
 
   Tên gọi 
               TT. thông tin
 Phòngban
Phòng mạng

Phòng hệ thống

Phòngtư vấn hành chính

視訊組

 Sô máy tổng

 05-5342601
 Số máy lẻ 
2652

2664

2686

2694

    Số Fax 
 Địa chỉ  liên lạc
  Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
 Trang web 

                       
    Cập nhật ( 2009-11-08 )
 
YunTech  © 2008 》 National Yunlin University of Science and Technology  Designed by:Computing Center  Bảo trì website: tổ truyền hình TT.thông tin E-mail  Đăng ký RSS