ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÂN LÂM Sơ đồ Bản cũ Trang chủ Tiếng Anh Tiếng Việt Tìm kiếm nội mạng
YunTech-校園美景
  Bạn đang ở đây:Bắt đầu >> Đơn vị hành chính >> Bộ phận hành chính >> Giới thiệu phòng đào tạo quân sự
:::
:::

  軍訓室 簡介
 
貼到Twitter 貼到Facebook  貼到Plurk    

 行政單位

軍訓室
 


組織概況


本室設有主任1員,中校教官2員,少校教官3員,護理老師1員,辦理軍訓課程之相關規劃與教學,協助維護校園安全與推展學生生活服務工作。


 

 

工作項目

軍訓室提供以下服務:學生緊急意外事件協處、校園安全維護、學生生活服務、緊急連絡、務官考選作業、學生軍訓課程選修、抵免及加退選、宿舍輔導以及春暉專案暨交通安全。


 

 

目標方向

充實學生軍事知能,實現文武合一教育目標。結合校訓;藉服務工作培養團隊精神,陶冶學生高尚品德,養成良好生活習慣,激發同學服務熱忱。藉軍訓教官之忠勇負責精神,以及廿四小時值勤、住校,維護校園安寧、學生安全,使學生能在安寧、祥和的環境中快樂的學習與成長。


 

icon-04.gif 軍訓室 聯絡資訊  
 
 單位名稱
軍訓室
 總機號碼 05-5342601
 分機號碼
2346
 傳真號碼
 聯絡電郵
 單位網址

 
    Cập nhật ( 2009-02-20 )
 
YunTech  © 2008 》 National Yunlin University of Science and Technology  Designed by:Computing Center  Bảo trì website: tổ truyền hình TT.thông tin E-mail  Đăng ký RSS