ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÂN LÂM Sơ đồ Bản cũ Trang chủ Tiếng Anh Tiếng Việt Tìm kiếm nội mạng
YunTech-校園美景
  Bạn đang ở đây:Bắt đầu >> Đơn vị hành chính >> Đơn vị hợp tác công nghiệp_nghiên cứu >> Giới thiệu TT. tư vấn độc hại thiên tai
:::
:::

  毒災應變諮詢中心 簡介
 
貼到Twitter 貼到Facebook  貼到Plurk    

  行政中心

623.jpg
 


中心簡介

為配合我國災害防救法及國家發展毒化災應變之趨勢,2002年起國立雲林科技大學(本校)建立『毒災應變諮詢中心』,協助行政院環保署提升我國毒化災防救水準及能量,統合中區產官學研相關資源與技術並掌握科技整合趨勢,推動相關研究及服務,以協助產業永續發展,減低災害影響、保護人民生命、環境品質與財產。並於2006年起建立台中及雲林兩環境毒災應變隊,於毒化災發生時,迅速趕赴現場,協助即時監檢測、採樣、分析、圍堵與止漏處理、善後復原及事故調查,輔導及協助毒化物運作廠商稽查、參與各種演練及舉辦講習。

 

     
icon-04.gif  
 
 單位名稱
毒災應變諮詢中心
 總機號碼 05-5342601
 分機號碼
4450
 傳真號碼
05-5576232
 聯絡電郵
台中隊:epaert@gmail.com
雲林隊:
epayeric Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
 單位網址

 
    Cập nhật ( 2009-02-20 )
 
YunTech  © 2008 》 National Yunlin University of Science and Technology  Designed by:Computing Center  Bảo trì website: tổ truyền hình TT.thông tin E-mail  Đăng ký RSS