ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÂN LÂM Sơ đồ Bản cũ Trang chủ Tiếng Anh Tiếng Việt Tìm kiếm nội mạng
YunTech-校園美景
  Bạn đang ở đây:Bắt đầu >> Đơn vị học thuật >> Học viện xây dựng >> Giới thiệu học viên công trình
:::
Sơ đồ Trường:::

  Giới thiệu học viện công trình
 
貼到Twitter 貼到Facebook  貼到Plurk    

 Học viện công trình 

 yuntech_college_of_engineering.jpg
 

Mục đích thành lập

Phối hợp với sự phát triển khoa học trọng điểm  của quốc gia, thúc đẩy ngành công nghiệp thăng tiến, học viện công trình đặt trọng tâm vào việc giáo dục ứng dụng công trình và tích hợp hệ thống kỹ thuật, bồi dưỡng nguồn nhân tài kỹ thuật cao cho yêu cầu của kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân, để đạt được các mục tiêu chính sách là nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

 

 

Mục tiêu

Coi trọng cả lý thuyết lẫn thực hành và tích hợp các công nghệ giáo dục kỹ thuật dạy nghề, học viện công trình tạp chung chủ yếu vào các mục tiêu phát triển trọng điểm sau đây: 
1、Phối hợp với sự phát triển của ngành kinh doanh xây dựng, trau dồi kỹ sư tài năng.
2、Tăng cường nghiên cứu công nghệ, thúc đẩy trao đổi học thuật.  
3、Tích hợp các nguồn của học viện, đẩy mạnh hợp tác với ngành khoa học.
4、 Tăng cường các lĩnh vực chyên môn, phát triển nhũng ưu thế của học viện.

 

 

Tổng quan về công việc

Phối hợp với từng đặc điểm phát triển các khóa học của các viên/khoa của học viện,,nâng cấp chất lượng dich vụ và hướng dẫn, nghiên cứu, giảng dạy của từng viện/khoa. Tích hợp tất cả các  lĩnh vực liên quan đến con người và nguồn lực vật chất, phối hợp với hướng phát triển nghiên cứu của trung tâm, tích cực đẩy mạnh các loại hình hội nhập công nghệ.

 

 

Tổ chức và cương vị kinh doanh

Học vện công trình hện nay gồm có 7 khoa, 11 viện và 4 lớp tiến sĩ như: (viện) khoa cơ khí, (viện) khoa đện cơ, (viện/lớp tến sĩ) kỹ thật điện tử, (viện) khoa an toàn môi trường và sức khỏe, (lớp tiến sĩ/viện) khoa hóa học và vật liệu, (viện) khoa kỹ thuật xây dựng, khoa máy tính và kỹ thuật truyền thông, lớp tiến sĩ viện nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật công nghệ, (lớp tiến sĩ) viện nghiên cứu công nghiệp cơ khí tinh xảo,  viện nghiên cứu thông tin, viện nghiên cứu kỹ thuật quang điện, Viện nghiên cứu phòng chống thiên tai và tài nguyên môi trường, viện kỹ thuật truyền thông, viện nghiên cứu xây dựng và quản lý bất động sản. Ngoài ra còn tích cực trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn cho các thử nghiệm của ngành công nghiệp, học viện công trình được thiết kế bốn trung tâm là: dịch vụ xây dựng kỹ thuật và TT. kiểm tra nguyên vật liệu, TT. máy móc tinh sảo, TT. nghiên cứu phòng chống ô nhễm công nghiệp, TT. nghiên cứu kỹ thuật phòng chống thiên tai và ài nguyên đất đai.

 

 

 

Không gian và thiết bị

Không gian của học viện chúng ta bao gồm:Kỹ thuật cơ sở 1 (viện/khoa máy móc), Kỹ thuật cơ sở 2 (viện/khoa điện cơ), Kỹ thuật cơ sở 3 (viện/khoa điện tử và an toàn môi trường), Kỹ thuật cơ sở 4 (viện/khoa vật liệu), Kỹ thuật cơ sở 5 (Văn phòng khoa, viện/khoa xây dựng và thông tin điện tử) và cơ sở thực nghiệm công trình xây dựng, các thiết bị liên quan được đặt ở TT, viện/khoa của học viện.

 

 

 

Triển vọng tương lai

工程學院未來發展規劃上將繼續整合本學院各系所、中心之各項教學、研究等軟硬體資源,規劃推展教育國際化,增聘發展所需師資,提昇教學品質及研究與服務競爭能力,以強化綠色科技、智慧生活之工程學院特色。

(1)Phương diện xây dựng viện/khoa
  Ngoài 7 khoa 11 viện và 4 lớp tiến sĩ ra, ,工程學院於96年全院6系全部通過「工程及科技教育認證」(全國首創),展現本院邁向國際化及教學卓越的努力與決心。工程學院目前依據教育部「獎勵大學教學卓越計畫─工程學院重點特色領域教學改進計畫─綠色科技教學平台之規劃與綠色科技學程的設立」,推動整合性綠色科技學程。本院已於96學年度成立產業精密機械研究所博士班、營建與物業管理研究所及電腦與通訊工程系,並於97學年度成立電子工程系博士班,教育部已通過同意於98學年度成立環境與安全衛生工程系博士班。
未來將陸續規劃成立奈米科技研究所碩士班、生物科技研究所碩士班、材料工程研究所、電機工程系博士班及其他跨領域整合學程等。
工程學院各系 (所) 分別設二年制、四年制、碩士班及具整合特性之工程科技研究所博士班,已具備完整之教學研究體系,未來將視各系 (所)教學研究等需求及辦學績效,再朝增設博士班方向發展。
(2) Phương diện bổ xung giáo viên
  視實際需要與編制員額,鼓勵各系所延聘各層級有經驗、有熱忱、有活力、可有效支援各系教學及研究之師資等。
(3)Phương diện dạy học
  Để đáp ứng với nhu cầu phát triển nhanh chóng của ngành công nghệ, 將階段性修正工程學院各系所教學綱要,充實教材內容,適當調整實習內容,使「學用」趨於合一並安排實務訓練,配合本校研究發展處、進修推廣教育中心整體規劃推廣教育班,提昇在職工程人員之專業能力。同時整合師資設備資源,結合相關系所推動機電系統整合學程、自動化學程、能源學程、光電學程、生物科技學程、防災科技學程及綠色科技學程,以培育未來國家經建發展所需的科技人才。
(4)Phương diện nghiên cứu
  1、 整合運用工程學院之師資、設備及有關課程講授,加強本院與產官學界之合作研究。
  2、 提昇資源運用效率,以整體規劃方式選擇重點研究領域,充分結合校內外之人力與資源,創新研究風氣。
  3、 配合學校成立材料中心、綠色科技教學中心與智慧生活研究中心,以從事科技整合,推動各類型研究計畫及擴展對外服務工作。
  4、 結合環境安全及防災科技等相關領域之師資設備資源,積極爭取產、官、學、研等研究經費,以協助產業界解決污染及災害防治問題及培育需求日益殷切之專業科技人才。
  5、 因應中部科學園區雲林分區與全國最大規模之「雲林離島式基礎工業區」之設立,以及教育部「中部區域產學合作中心─國立雲林科技大學機械產業、電力電子技術及永續發展與綠色科技中心」等之成立,加強與鄰近區域產業界、技術院校以及科技大學之建教合作研究與交流,以建立具區域特性之產學合作模式。


 

-- TOP --

icon-04.gif Học viện công trình  TT.liên lạc  
 
Tên đơn vị   
Học viện công trình

Số máy tổng

05-5342601
 Số máy lẻ
4001、4002
 Số Fax 
(05)5312042
Liên hệ E-mail
Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Website

 
    Cập nhật ( 2010-05-25 )
 
YunTech  © 2008 》 National Yunlin University of Science and Technology  Designed by:Computing Center  Bảo trì website: tổ truyền hình TT.thông tin E-mail  Đăng ký RSS