ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÂN LÂM Sơ đồ Bản cũ Trang chủ Tiếng Anh Tiếng Việt Tìm kiếm nội mạng
YunTech-校園美景
  Bạn đang ở đây:Bắt đầu >> Đơn vị học thuật >> Học viện thiết kế >> Giới thiệu qua học viện thiết kế
:::
Sơ đồ Trường:::

  Giới thiệu học viện thiết kế
 
貼到Twitter 貼到Facebook  貼到Plurk    
 
 yuntech_college_of_design.jpg
 

Mục tiêu thành lập 

Nâng cao tiêu chuẩn về giáo dục thiết kế cho đất nước, bồi dưỡng nguồn  nhân tài thiết kế ưu tú; và phối hợp với sự bổ sung chuyên nghiệp giữa các viện/khoa của học viện trong nhà trường, tăng cường dạy học, nghiên cứu và phẩm chất phục vụ, theo hướng phát triển học viện thiết kế đa dạng hóa hóa của thế giới

 

Mục tiêu

Dựa trên cơ sợ hiện có, mục tiêu phát triển trong tương lai của học viện chúng ta như sau:

1, Phối hợp với sự phát triển của đất nước, bồi dưỡng nhân tài thiết kế chuyên nghiệp.

  Dùng sự hỗ trợ, hợp tác lẫn nhau và hội nhập của các khoa các viện, để xây dựng một khái niệm thiết kế một cách tổng thể cho thời đại mới, để phát huy hiệu quả kinh tế, tăng cường năng lực cạnh tranh quốc tế của chúng ta về các lĩnh vực thiết kế.
2, Tăng cường nghiên cứu thiết kế, đẩy mạnh giao lưu học thuyết. 
  Tăng cường nghiên cứu học thuyết mang tính chỉnh lý, và thiết lập mạng truyền thông giao lưu quốc tế, mở rộng giáo dục thiết kế, học thuyết thiết kế và thiết kế mở rộng tới tầm thước quốc tế.
3,  Chỉnh lý hệ thống giáo viên của viện, thực hiện dich vụ thiết kế.
  Chỉnh hợp nguồn nhân lực và giáo viên của các viện/khoa, Tham gia vào các dự án nghiên cứu thiết kế và thúc đẩy sự hợp tác giữa chương trình giáo dục với dịch vụ.
4,  Mở rộng lĩnh vực thiết kế, phát triển những nết đăc sắc của học viện.
  Dần mở rộng các viện/khoa thiết kế liên quan, với cách nhìn nhất loạt về học viện thiết kế đa nguyên hóa.


 

Tổng quan về công việc

Học viện thiết kế hỗ trợ phát triển chuyên nghiệp các viện, khoa khác, nâng cao chất lượng dich vụ của các viện/khoa dạy học, nghiên cứu, phụ đạo. Chỉnh hợp các lĩnh vực liên quan đến con người và nguồn tài nguyên vật liệu, phối hợp nghiên cứu phát triển với TT.thiết kế, tích cực mở rộng các loại hình chỉnh hợp công việc thiết kế.

 

Tổ chức và cương vị kinh doanh

Học viện thiết kế trước mắt có các mục giảng dạy như: lớp tiến sĩ/viện nghiên cứu thiết kế, viện nghiên cứu và khoa thiết kế công nghiệp, viện nghiên cứu và khoa thiết kế  truyền đạt thị giác, viện nghiên cứu và khoa thiết kế không gian, TT. nghiên cứu thiết kê vận toán kỹ thuật số, khoa thiết kế sáng tạo cuộc sống; tích cực cung câp dịch vụ và hợp tác công việc cho ngành công nghiệp này. Trưởng khoa thiết kế gồm môt người chuyên giám sát hoạt đông của khoa; ngoài ra còn có một trợ lý và một trợ lý đặc biệt, hỗ trợ trưởng khoa giám sát công việc.  

 

Sự phát triển tương lai

Quy hoạch phát triển tương lai của học viện thiết kế là sẽ chỉnh hợp các nguồn tài nguyên cứng hoặc mềm của  khoa/viện lớp tiến sĩ, các TT.giảng  dạy và các TT.nghiên cứu; mở rộng giáo dục theo hướng quốc tế hóa, bổ sung lượng giáo viên cần thiết cho sự phát triển, nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu, năng lực cạnh tranh dịch vụ, để nâng cao nét đặc sắc cho học viện thiết kế.

1, Mở rộng kết cấu bài giảng có tính đàn hồi, nâng cao thành quả giáo dục thiết kế.
2, Tăng cường nghiên cứu phát triển kỹ thuật thiết kế,,thúc đẩy hợp tác và giao lưu giữa các trường.
3, Thông qua TT.thiết kế và cải tiến sáng tạo TT. thành trung tâm hoạt động mới, tăng cường sự hội nhập học viện nghiên cứu với ngành công nghệ liên quan.
4, Tăng thêm các viện/khoa thiết kế liên quan, tham gia vào trào lưu thiết kế của thế giới.

-- TOP --

icon-04.gif Học viện thiết kế   TT.liên lạc  
 
Tên đơn vị 
Học viện thiết kế

Số máy tổng

05-5342601
 Số máy lẻ
6001、6002
Số Fax
(05)531-2084
Hòm thư liên lạc
 Trang web 

 


 
    Cập nhật ( 2010-05-25 )
 
YunTech  © 2008 》 National Yunlin University of Science and Technology  Designed by:Computing Center  Bảo trì website: tổ truyền hình TT.thông tin E-mail  Đăng ký RSS