ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÂN LÂM Sơ đồ Bản cũ Trang chủ Tiếng Anh Tiếng Việt Tìm kiếm nội mạng
YunTech-校園美景
  Bạn đang ở đây:Bắt đầu >> Đơn vị học thuật >> Học viện quản lý
:::
Sơ đồ Trường:::

  Học viện quản lý
 
貼到Twitter 貼到Facebook  貼到Plurk    
  Mục đích thành lập  
  Đầu tiên là muốn sáng lập một hệ thống quản lý nghiên cứu cho trường, và vào năm 1997 do cuộc cải cách biên chế nên trường đại học công nghệ thiết lập học viện quản lý, để đạt được các mục tiêu sau đây của học viện:(1) Bồi dưỡng quản lý nhân tài một cách độc lập, tự chủ, yêu nghề, hợp tác vui vẻ. (2) Nâng cao nghiên cứu học thuyết quản lý, tăng cường giao lưu hoc thuyết với các trường bên ngoài. (3) Nghiên cứu tài nguyên và chỉnh lý quản lý giảng dạy của học viện, cung cấp dịch vụ tư vấn cố vấn mở rộng giáo dục doanh nghiệp, hợp tác xây dựng giáo dục.....chi tiết  
     
Giới thiệu học viện quản lý
       
 
*
Học viện thương mại chuyên nghiệp 
quay vềgiới thiệu
 
*
Lớp tiến sĩ/viện/khoa quản lý nghiên cứu
quay vềgiới thiệu
 
*
Học trình quản lý dự án quốc tế
quay vềgiới thiệu
  *
Khoa Q.Lý công nghệp/khoa Q.Lý và công trình công nghiệp/Viện Q.Lý sách lược toàn cầu/lớp tiến sĩ
quay vềgiới thiệu
  *
Viện nghiên cứu quản lý và công trình công nghiệp/viện nghiên cứu quản lý y tế công nghiệp/viện nghiên cứu quản lý sách lược toàn cầu-lớp tại chức.
quay vềgiới thiệu
 
*
Lớp tiến sĩ/viện/khoa quản lý doanh nghiệp
quay vềgiới thiệu
 
*
Lớp tiến sĩ/viện/khoa  quản lý thông tin
quay vềgiới thiệu
 
*
Lớp tiến sĩ/viện/khoa tài chính
quay vềgiới thiệu
 
*
Khoa/viện kế toán
quay vềgiới thiệu
 
Giới thiệu TT.nghiên cứu
 
 
*
TT.thương mại tự động hóa
quay vềgiới thiệu
 
*
TT. nghiên cứu quản lý và kinh doanh 
quay vềgiới thiệu
 
    Cập nhật ( 2010-05-25 )
 
YunTech  © 2008 》 National Yunlin University of Science and Technology  Designed by:Computing Center  Bảo trì website: tổ truyền hình TT.thông tin E-mail  Đăng ký RSS