ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÂN LÂM Sơ đồ Bản cũ Trang chủ Tiếng Anh Tiếng Việt Tìm kiếm nội mạng
YunTech-校園美景
  Bạn đang ở đây:Bắt đầu >> Đơn vị học thuật >> Học viện thiết kế
:::
Sơ đồ Trường:::

  Học viện thiết kế
 
貼到Twitter 貼到Facebook  貼到Plurk    
Mục đích thiết kế
   Nâng cao tiêu chuẩn về giáo dục thiết kế cho đất nước, bồi dưỡng nguồn  nhân tài thiết kế ưu tú; và phối hợp với sự bổ sung chuyên nghiệp giữa các viện/khoa của học viện trong nhà trường, tăng cường dạy học, nghiên cứu và phẩm chất phục vụ, theo hướng phát triển học viện thiết kế đa dạng hóa hóa của thế giới.....chi tiết  
     
 Giới thiệu viện/khoa học viện thiết kế
       
 
*
Lớp tiến sĩ/viện nghiên cứu thiết kế học
 
*
Viện/khoa thiết kế công nghiệp
 
*
Viện/khoa thiết kế không gian
 
*
Viện/khoa thiết kế truyền đạt thị giác
 
*
Viện nghiên cứu thiết kế vận toán khoa thiết kế kỹ thuật số
 
*
Viện/khoa thiết kế sáng tạo cuộc sống
 
*
Viện nghiên cứu thiết kế văn hóa quốc tế
 
Giới thiệu đơn vị TT.nghiên cứu
 
 
*
TT.tài nguyên giảng dạy thiết kế kỹ thuật số
 
*
TT.nghiên cứu thiết kế  
 
*
TT.sáng tạo mẫu thử nghiệm
 
    Cập nhật ( 2010-05-25 )
 
YunTech  © 2008 》 National Yunlin University of Science and Technology  Designed by:Computing Center  Bảo trì website: tổ truyền hình TT.thông tin E-mail  Đăng ký RSS