ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÂN LÂM Sơ đồ Bản cũ Trang chủ Tiếng Anh Tiếng Việt Tìm kiếm nội mạng
YunTech-校園美景
  Bạn đang ở đây:Bắt đầu >> Đơn vị học thuật >> Học viện khoa học và nhân văn
:::
Sơ đồ Trường:::

  Học viện khoa học xã hội và nhân văn
 
貼到Twitter 貼到Facebook  貼到Plurk    
  Mục đích thành lập  
  Học vện chúng ta phối hợp với sự phát triển của quốc gia và nhu cầu của thế giới; theo mục tiêu giáo dục của nhà trường, trong lý tưởng "cân bằng khoa học với nhân văn" và "hợp nhất lý thuyết với thực hành", đẩy mạnh nhân văn, số lượng vật lý và hóa học, giáo dục thông tin;  để  tăng cường khuyến khích giao tiếp giữa học tập và nghiên cứu; giúp ích cho ngành công nghiệp và dịch vụ xã hội.....chi tiết  
     
Giới thiệu Học viện khoa học xã hội và nhân văn
       
 
*
Viện nghiên cứu bồi dưỡng chuyên nghiệp và kỹ thuật.
 
*
Viện/khoa chỉnh lý tài liệu hán học
 
*
Viện/khoa luật khoa học
 
*
Viện/khoa thể thao giải trí
 
*
Viện/khoa bảo tồn văn tài sản văn hóa
 
*
Viện/khoa ứng dụng ngoại ngữ
 
*
Viện nghiên cứu vật liệu khoa học
 
*
TT.bồi dưỡng giáo viên
 
*
TT.giáo dục khoa học và thông tin
 
Giới thiệu đơn vị TT.nghiên cứu
 
 
*
TT.luật nước ngoài  
 
*
TT.nghiên cứu khoa học và công nghệ Đài loan
 
*
TT.tư vấn luật kỹ thuật và TT.kiểm định vi phạm bằng sáng chế
quay vềgiới thiệu
 
    Cập nhật ( 2010-05-25 )
 
YunTech  © 2008 》 National Yunlin University of Science and Technology  Designed by:Computing Center  Bảo trì website: tổ truyền hình TT.thông tin E-mail  Đăng ký RSS