ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÂN LÂM Sơ đồ Bản cũ Trang chủ Tiếng Anh Tiếng Việt Tìm kiếm nội mạng
YunTech-校園美景
  Bạn đang ở đây:Bắt đầu >> Đơn vị học thuật >> Học viện xây dựng >> TT. thiết bị chính xác
:::
Sơ đồ Trường:::

  精密儀器中心 簡介
 
貼到Twitter 貼到Facebook  貼到Plurk    

 工程學院-研究中心

yuntech_center_for_advanced_processing_and_analysis_capa.jpg
 


中心簡介

精密儀器中心創立於1996年,以整合校內貴重儀器設備及資源,支援校內外教師、學術研究機構、及產業界進行尖端材料研製、檢測、分析等研發工作,以增進中南部地區之學術及科技之發展,中心並辦理各項高科技產業之推廣教育課程,以培育先進科技產界所需之人才


 

 

設立宗旨

1. 支援校內外教學、學術研究及工業服務。
2. 結合精密儀器相關之學者專家及產業界人士,從事相關技術之研究、規劃設計及資源之整合。
3. 有關精密儀器系統研製、及其相關尖端性與先導性應用技術之研究發展。
4. 相關專案計畫之委託執行、委託檢測、及技術諮詢服務。
5. 專業人才培訓、及相關技術之推廣與轉移。


 

 

工作內容

1. 儀器委託檢測分析及微電子製程服務。
2. 整合校內儀器資源,支援研究教學計畫。
3. 推廣教育培訓班之推行。
4. 推動加入國科會貴重儀器共同使用計畫及貴重儀器中心。
5. 擴大區域性之資源整合與共享。
6. 推動校內有關貴重儀器對外業務之窗口單一化。


 

 

發展方向

1. 儀器設備之資源整合
2. 研究教學之整合支援
3. 推廣教育之推展
4. 檢測分析與技術服務之推展


 

-- TOP --

icon-04.gif 精密儀器中心 聯絡資訊  
 
 單位名稱
精密儀器中心
 總機號碼 05-5342601
 分機號碼
2811
 傳真號碼
 聯絡電郵
Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
 單位網址

 
    Cập nhật ( 2010-05-25 )
 
YunTech  © 2008 》 National Yunlin University of Science and Technology  Designed by:Computing Center  Bảo trì website: tổ truyền hình TT.thông tin E-mail  Đăng ký RSS