ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÂN LÂM Sơ đồ Bản cũ Trang chủ Tiếng Anh Tiếng Việt Tìm kiếm nội mạng
YunTech-校園美景
  Bạn đang ở đây:Bắt đầu >> Đơn vị học thuật >> TT. nghiên cứu >> TT.giáo dục tài nguyên thiết kế kỹ thuật số
:::
Sơ đồ Trường:::

  數位媒體設計教學資源中心 簡介
 
貼到Twitter 貼到Facebook  貼到Plurk    

 設計學院-研究中心

yuntech_digital_media_design_center.png
 
 

中心簡介

本中心配合國家重點經建計劃「數位內容產業」以及「文化創意產業」,規劃並執行產學合作以及國際交流各項專案與計畫。發展目標以「數位媒體設計」產業為領域,整合校內外產官學資源,強化產學合作以及數位化教學資源。特色為加強跨領域人才培育,累積實務製作能量,藉以提升實務相關系所教學品質,最終目標為建立具有業界水準的數位媒體創意與製作基地,並且提昇學生專業能力與產學合作經驗,為產業界提供可以進軍世界舞台的高級媒體設計人才。

發展策略

本中心以「數位媒體設計領域」為主題,引進先進數位媒體實務科技與知識,整合校內外產官學相關資源,並努力推動建教合作專案,將數位內容產業朝向國際化發展。中心發展策略將以數位內容與文化創意產業中,最為重要的四項設計領域-動畫、數位遊戲、網路多媒體與行動內容為發展重點,擴大產學合作與引進業界師資,引導學生提早適應產業界工作要求與環境以及拓展國際視野。主要發展策略如下所述:

  1. 邀請國內外產學實務專家舉行實務講座以及中短期工作坊,提高專業服務核心能力。

  2. 擴大產學合作,加強目前產學合作案之廠商合作關係外,預透過爭取公民營機關的公開招標案以及延伸延展服務方式,來拓展產學合作領域。

  3. 以3D動畫、互動網路媒體與數位影音應用等三大主軸為核心能力並結合其他校內資源,提供整合性、延展性與前瞻性的產官學合作關係。

  4. 鼓勵學生參與多元化產學合作案,並與相關系所合作,將各項產學專案累積成果與知識轉化為數位教材,增加學生的經驗與專業能力。

  5. 結合數位媒體設計領域以及行銷、資訊、媒體工程等師資形成多元設計團隊,培養具有華人文化創意與數位媒體素養的設計人才。

 

icon-04.gif 數位媒體設計教學資源中心 聯絡資訊  
 
 單位名稱
數位媒體設計教學資源中心
 總機號碼 05-5342601
 分機號碼
6051
 傳真號碼
 聯絡電郵
Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
 單位網址

 
    Cập nhật ( 2010-05-25 )
 
YunTech  © 2008 》 National Yunlin University of Science and Technology  Designed by:Computing Center  Bảo trì website: tổ truyền hình TT.thông tin E-mail  Đăng ký RSS