ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÂN LÂM Sơ đồ Bản cũ Trang chủ Tiếng Anh Tiếng Việt Tìm kiếm nội mạng
YunTech-校園美景
  Bạn đang ở đây:Bắt đầu >> Đơn vị học thuật >> TT. nghiên cứu >> TT. nghiên cứu quản lý và kinh doanh
:::
Sơ đồ Trường:::

  ()Giới thiệu trung tâm nghiên cứu quản lý và kinh doanh
 
貼到Twitter 貼到Facebook  貼到Plurk    

Học viện quản lý-Trung tâm nghiên cứu 

 
 

Giới thiệu trung tâm

以營利與非營利機構之經營與管理相關議題為研究與計畫承接為主要目標,中心將以發展專業行政團隊於主要核心能力之建構,連結專業教授之能力,全力促成研究議題之深化與計畫之承接與執行。


 

icon-04.gif Trung tâm nghiên cứu quản lý và kinh doanh  TT.liên lạc  
 
 Tên đơn vị 
Trung tâm nghiên cứu quản lý và kinh doanh
Số máy tổng 05-5342601
 Số máy lẻ
5060
 Số Fax
Liên hệ E-mail
Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
 Website

 
    Cập nhật ( 2010-05-25 )
 
YunTech  © 2008 》 National Yunlin University of Science and Technology  Designed by:Computing Center  Bảo trì website: tổ truyền hình TT.thông tin E-mail  Đăng ký RSS