ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÂN LÂM Sơ đồ Bản cũ Trang chủ Tiếng Anh Tiếng Việt Tìm kiếm nội mạng
YunTech-校園美景
  Bạn đang ở đây:Bắt đầu >> Thông tin tuyển sinh >> Thông tin báo thi
:::
Sơ đồ Trường:::

  Hệ thống báo danh
 
貼到Twitter 貼到Facebook  貼到Plurk    
thông tin nhập học 
1. hệ 4 năm:
Thủ tục nhập học hệ 4 năm bao gồm: đăng ký liên hợp phân phối,đề cử lựa chọn, kỹ thuật ưu tú nhập học,xác nhận các sinh viên có thành tích tốt trong thể thao,hệ bốn năm đăng ký nhập học,lớp anh tài, lớp ngôi sao,liên kết tuyển sinh nhân viên hải ngoại, bình chọn sinh viên tàn tật,chuyển trường...cung cấp đa dạng các cơ hội nhập học.
2. hệ hai năm:
Thủ tục nhập học hệ hai năm bao gồm đăng ký liên hợp phân phối,đề cử lựa chọn, kỹ thuật ưu tú nhập học cung cấp đa dạng các cơ hội nhập học.
3. nghiên cứu sinh nhập học
◎Lớp thạc sĩ
nghiên cứu sinh đăng ký nhập học bao gồm: tuyển chọn lớp thạc sĩ, tuyển sinh lớp thạc sĩ,tuyển chọn thạc sĩ tại chức (gồm cả học viện quản lý chuyên nghiệp),và tuyển sinh lớp thạc sĩ chuyên ban về nghiên cứu phát triển công nghiệp.
◎Lớp tiến sĩ:
thủ tục đăng ký nhập học: bình chọn lớp tiến sĩ sau đó tuyển sinh lớp tiến sĩ
4. Sinh viên quốc tế
 Trường mỗi năm đều tuyển sinh sinh viên quốc tế, cung cấp các học bổng và tiền trợ giúp để hoan nghênh các sinh viên suất sắc trên toàn thế giới tới học tập tại trường.
hoc bổng 

Để giảm bớt gánh nặng về kinh tế cho sinh viên cũng như phụ huynh,ngoài việc áp dụng các khoản vay của trường ra trường mỗi năm còn tổ chức ưu đãi khuyến học, học bổng và làm thêm để sinh viên yên tâm học tập. 
(1) tiền trợ cấp—
    
tổ phụ đạo sinh viên
(4) thưởng cho sinh viên ưu tú—
    
tổ đăng ký
(2) các khoản vay—
    
tổ phụ đạo sinh viên
(5) các hoạt động kiệt xuất bên ngoài—
     tổ đăng ký
(3) tiền cứu trọ khẩn cấp—
    
tổ phụ đạo sinh viên
(6) nhập học có thành tích cao—
    
tổ đăng ký

Bảng tuyển sinh của các khoa:

Học viện
Tên khoa/viện
4 năm 
2 năm 
lớp thạcsĩ 
thạc
tạichức 
tiến 

Học viện công trình

Viện nghiên cứu kỹ thuật công trinh    
Khoa công trình máy móc
  
Viện nghiên cứu máy móc công nghiệp chính xác    
khoa điện máy công trình
 
viện nghiên cứu công nghệ thông tin  
  
khoa điện tử công trình
 
viện nghiên cứu công trình điện quang  
  
khoa công trình thồn tin
 
  
khoa an toàn vệ sinh và bảo vệ môi trường
 
viện nghiên cứu phòng chống thiên tai và tài nguyên môi trường  
  
khoa hóa học và nguyên vật liệu
 
 
khoa xây dựng công trình
 
 
viện nghiên cứu quản lý vật liệu công nghiệp và xây dựng.  
  
Học viện quản lý
viện nghiên cứu quản trị kinh doanh    
khoa quản trị doanh nghiệp
hoạc viện quản lý kinh doanh chuyên nghiệp   
 
khoa quản lý công nghiệp
    
viện quản lý doanh nghiệp và công trình công nghiệp  
viện nghiên cứu quản lý hậu cần toàn cầu  
 
viện quản lý công nghiệp sức khỏe  
 
khoa quản lý thông tin
khoa tài chính
 
khoa kế toán
 
 
viện nghiên cứu quản lý doanh nghiệp quốc tế  
  
học trình học vị quản lý chuyên án quốc tế
    
Học viện thiết kế 
Viện nghiên cứu thiết kế    
khoa thiết kế công nghiệp
 
  
khoa thiết kế nội thất và kiến trúc
 
  
khoa thiết kế truyền thông
 
  
khoa thiết kế kỹ thuật số
    
viện thiết kế vận toán  
  
khoa thiết kế sáng tạo cuộc sống
 
  
viện nghiên cứu thiết kế văn hóa quốc tế  
  
Học viện xã hội nhân văn
khoa ứng dụng ngoại ngữ
 
khoa bảo vệ tài sản văn hóa
 
  
viện nghiên cứu giáo dục dạy nghề và kỹ thuật  
viện nghiên cứu chỉnh lý tài liêuh hán học  
 
viện nghiên cứu thể thao gải trí  
 
viện nghiên cứu pháp luật kỹ thuật  
 
viện nghiên cứu kỹ thuật tài liệu  
  
    Cập nhật ( 2010-05-26 )
 
YunTech  © 2008 》 National Yunlin University of Science and Technology  Designed by:Computing Center  Bảo trì website: tổ truyền hình TT.thông tin E-mail  Đăng ký RSS