ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÂN LÂM Sơ đồ Bản cũ Trang chủ Tiếng Anh Tiếng Việt Tìm kiếm nội mạng
YunTech-校園美景
  Bạn đang ở đây:Bắt đầu >> Thông tin về Vân Lâm >> Triết lý Trường học >> Trường ca
:::
Sơ đồ Trường:::

  Trường ca
 
貼到Twitter 貼到Facebook  貼到Plurk    

 |Triết lý Trường họclịch sủbiểu tượng và khẩu hiệu


 
Trường ca_trường đại học khoa học công nghệ quốc gia Vân lâm
lời:Phương tuấn kiết
nhạc:Dương vượng thuận
 

中央山脈高聳 濁水溪流溶溶

鍾靈毓秀  吾校矗立在其中

良師傳道受業 益友勵德建言

才俊薈集  唯我雲林唯我雲林

誠敬恆新明訓 格物致知精神

學以致其用 篤實好學風

經世和濟民 經世和濟民 令譽永宏隆

經世和濟民 經世和濟民 令譽永宏隆

    Cập nhật ( 2010-05-28 )
 
YunTech  © 2008 》 National Yunlin University of Science and Technology  Designed by:Computing Center  Bảo trì website: tổ truyền hình TT.thông tin E-mail  Đăng ký RSS