ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÂN LÂM Sơ đồ Bản cũ Trang chủ Tiếng Anh Tiếng Việt Tìm kiếm nội mạng
YunTech-校園美景
  Bạn đang ở đây:Bắt đầu >> Dịch vụ thông tin >> Thông tin tổng hợp
:::
Sơ đồ Trường:::

  Thông tin tổng hợp
 
貼到Twitter 貼到Facebook  貼到Plurk    
icon-02.png  Thông tin dich vụ
    Điểm liên kết
 • Bảng máy lẻ
 • Họp báo
 • Cải cách khuân viên trường
 • Mạng liên lạc trong trường
 • Lịch làm việc 
 • Thống kê điện trong trường
 • Tổ bảo dưỡng máy tính

 

 
icon-02.png Thông tin học tập
     điểm liên kết
 
icon-02.png Dịch vụ kỹ thuật số
     Điểm liên kết
 • Tivi internet
 • Radio internet
 • Dịch vụ biển báo ra vào trường
 • Mạng thông tin kỹ thuật
 • Thẻ IC của trường
 
icon-02.png Nơi tải các thông tin
     Đểm liên kết
 • Tải về phần mềm của trường
 • Tải về hệ thống IC cơ bản của trường

Cài đặt phần mềm chống vi-rut

    Cập nhật ( 2010-04-09 )
 
YunTech  © 2008 》 National Yunlin University of Science and Technology  Designed by:Computing Center  Bảo trì website: tổ truyền hình TT.thông tin E-mail  Đăng ký RSS