ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÂN LÂM Sơ đồ Bản cũ Trang chủ Tiếng Anh Tiếng Việt Tìm kiếm nội mạng
YunTech-校園美景
  Bạn đang ở đây:Bắt đầu >> Chúc mừng >> Nội dung
:::
Sơ đồ Trường:::
Chúc mừng

  電機系茂迪盃-太陽能光電應用設計創意競賽
 
Đôn vị phát công văn:Khoa Ä‘iện máy      Ngày đăng bài:2011-07-08  
貼到Twitter 貼到Facebook  貼到Plurk    

 
得獎同學
   
指導老師
競賽與榮獲獎項
(獲獎等級)
作品名稱
電機系
何承宗
方毅雄
陳政嘉
華志強
「茂迪盃-太陽能光電應用設計創意競賽」,佳作
PVS Socket
    Cập nhật ( 2011-08-18 )
 
Trở lại
YunTech  © 2008 》 National Yunlin University of Science and Technology  Designed by:Computing Center  Bảo trì website: tổ truyền hình TT.thông tin E-mail  Đăng ký RSS