ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÂN LÂM Sơ đồ Bản cũ Trang chủ Tiếng Anh Tiếng Việt Tìm kiếm nội mạng
YunTech-校園美景
  Bạn đang ở đây:Bắt đầu >> Chúc mừng >> Nội dung
:::
Sơ đồ Trường:::
Chúc mừng

  工管所獲全國工業工程管理碩論競賽優勝
 
Đôn vị phát công văn:Khoa công nghiệp      Ngày đăng bài:2011-07-14  
貼到Twitter 貼到Facebook  貼到Plurk    
 
 

恭賀~
工業工程與管理研究所
傅家啓教授指導學生  羅珮華同學

榮獲~
2011全國「工業工程與管理」碩士論文競賽
資訊系統與人因工程設計組決賽  優勝

    Cập nhật ( 2011-08-18 )
 
Trở lại
YunTech  © 2008 》 National Yunlin University of Science and Technology  Designed by:Computing Center  Bảo trì website: tổ truyền hình TT.thông tin E-mail  Đăng ký RSS