ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÂN LÂM Sơ đồ Bản cũ Trang chủ Tiếng Anh Tiếng Việt Tìm kiếm nội mạng
YunTech-校園美景
  Bạn đang ở đây:Bắt đầu >> Dịch vụ thông tin >> Thông tin tổng hợp >> Thông kê sử dụng điện
:::
Sơ đồ Trường:::

  Hệ thống sử dụng điện trong trường
 
貼到Twitter 貼到Facebook  貼到Plurk    

本校用電統計表

 使用月份  契約容量  用電度數  用電金額  使用月份  契約容量  用電度數  用電金額
95年01-02月

1,915

1,048,400 2,531,870 95年01-02月

3,200

1,431,840 3,144,980
95年03-04月

1,915

1,798,400 3,415,147 95年03-04月

3,200

2,332,320 4,615,126
95年05-06月

1,915

2,225,600 4,374,542 95年05-06月

3,200

3,064,560 6,233,707
95年07-08月

1,915

1,194,400 2,868,345 95年07-08月

3,200

2,472,240 6,311,766
95年09-10月

1,915

1,719,200 3,760,425 95年09-10月

3,200

2,587,200 6,301,583
95年11-12月

1,915

1,738,400 3,482,182 95年11-12月

3,200

2,396,800 5,122,462
96年01-02月

2,315

1,127,200 2,444,967 95年01-02月

3,500

1,723,600 3,914,724
96年03-04月

2,315

1,630,400 3,312,692 96年03-04月

3,500

2,206,000 4,819,512
96年05-06月

2,315

2,193,200 4,515,705 96年05-06月

3,500

3,021,600 6,723,758
96年07-08月

2,315

1,422,800 3,347,034 96年07-08月

3,500

2,752,400 6,689,240
96年09-10月

2,315

1,640,000 3,574,541 96年09-10月

3,500

2,489,600 5,944,099
96年11-12月

2,315

1,668,400 3,396,083 96年11-12月

3,500

2,231,200 4,916,665
97年01-02月

2,315

1,133,200 2,451,144 97年01-02月

3,500

1,689,600 3,857,267
97年03-04月

2,315

1,690,000 3,402,490 97年03-04月

3,500

2,290,400 4,955,665
97年05-06月

2,315

2,137,600 4,380,138 97年05-06月

3,500

2,979,200 6,671,500
97年07-08月

 2,315

1,143,500 3,202,811 97年07-08月

 3,500

2,228,000  6,227,976  
97年09-10月

 2,315

1,788,800

4,726,162 97年09-10月 

 3,500

2,668,800  7,433,755 
97年11-12月

 2,315

1,576,400

4,267,951  97年11-12月

 3,500

2,300,400 6,690,991
98年01-02月

 2,315

1,061,200  

3,049,388   98年01-02月        3,500 1,351,600  4,090,414 
    Cập nhật ( 2009-11-08 )
 
YunTech  © 2008 》 National Yunlin University of Science and Technology  Designed by:Computing Center  Bảo trì website: tổ truyền hình TT.thông tin E-mail  Đăng ký RSS