ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÂN LÂM Sơ đồ Bản cũ Trang chủ Tiếng Anh Tiếng Việt Tìm kiếm nội mạng
YunTech-校園美景
  Bạn đang ở đây:Bắt đầu >> Dịch vụ thông tin >> Thông tin tổng hợp >> Tải về các bảng mẫu của các đơn vị
:::
Sơ đồ Trường:::

  Tải các bản mẫu của các phòng ban
 
貼到Twitter 貼到Facebook  貼到Plurk    

 

arrow P.giáo vụ: các bản biểu liên quan ban thủ tục,tổ quản lý SV, tổ xuất bản...[>]

line

arrow Tải các bản mẫu của phòng quản lý sinh viên...[>]
 
ĐV / phòng làm việc
Điểm tải 
Phòng học vụ
line
arrow tải các bản mẫu của phòng tổng vụ ...[>]
 
line
arrow 研究發展處相關表單下載...[>]
line
arrow 資訊中心-網路、電腦、帳號、系統相關表單下載...[>]
line
arrow 人事室-差勤加班相關表單、福利表件、健保,相關表單下載...[>]
line
arrow 會計室相關表單下載...[>]
line
arrow 體育室相關表單下載...[>]
line
arrow 工程學院相關表單下載...[>]

-- TOP --

    Cập nhật ( 2009-11-05 )
 
YunTech  © 2008 》 National Yunlin University of Science and Technology  Designed by:Computing Center  Bảo trì website: tổ truyền hình TT.thông tin E-mail  Đăng ký RSS