ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÂN LÂM Sơ đồ Bản cũ Trang chủ Tiếng Anh Tiếng Việt Tìm kiếm nội mạng
YunTech-校園美景
  Bạn đang ở đây:Bắt đầu >> Thông tin về Vân Lâm >> Cơ cấu tổ chức >> Hệ thống tổ chức
:::
Sơ đồ Trường:::

  師生人數
 
貼到Twitter 貼到Facebook  貼到Plurk    

觀看組織圖

國立雲林科技大學97年度 師生人數統計

 97學年度 教師素質  97學年度 教師學歷
icon-04.gif
教授:93人(28%)
icon-04.gif
博士:276人(84%)
icon-04.gif
副教授:142人(43%)
icon-04.gif
碩士:51人(16%)
icon-04.gif
助理教授:68人(21%)
icon-04.gif
其他:2人(1%)
icon-04.gif
講師:26人(8%)

< 全校教師總數329位 >

 97學年度 學生人數

icon-04.gif
四技:5037人(54% )
icon-04.gif
碩士班:1948人( 21%)
icon-04.gif
二技:774人(8%)
icon-04.gif
碩士在職專班:955人(10%)
icon-04.gif
二技在職班:104人( 1%)
icon-04.gif
博士班:547人 (6%)

< 全校學生總數9365人 >    

 
    Cập nhật ( 2008-12-01 )
 
YunTech  © 2008 》 National Yunlin University of Science and Technology  Designed by:Computing Center  Bảo trì website: tổ truyền hình TT.thông tin E-mail  Đăng ký RSS