ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÂN LÂM Sơ đồ Bản cũ Trang chủ Tiếng Anh Tiếng Việt Tìm kiếm nội mạng
YunTech-校園美景
  Bạn đang ở đây:Bắt đầu >> Đơn vị hành chính >> Đơn vị hợp tác công nghiệp_nghiên cứu
:::
Sơ đồ Trường:::

  Đơn vị hợp tác giáo dục và sản xuất
 
貼到Twitter 貼到Facebook  貼到Plurk    
Văn phòng tổng hợp nghiên cứu phát triển (gồm các trung tâm dưới đây)
     
*
TT. hợp tác giáo dục và sản xuất
*
TT.tư vấn ứng biến nguy hiểm
*
TT. nghiên cứu sáng tạo thiết kế công nghệ
*
TT. nghiên cứu phát triển nguồn năng lượng điện lực
*
TT. nghiên cứu phát triển máy móc liên quan tới sản xuất
*
TT nghiên cứu Ke Gia
*
TT nuôi dưỡng sáng tạo
    Cập nhật ( 2010-05-26 )
 
YunTech  © 2008 》 National Yunlin University of Science and Technology  Designed by:Computing Center  Bảo trì website: tổ truyền hình TT.thông tin E-mail  Đăng ký RSS