ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÂN LÂM Sơ đồ Bản cũ Trang chủ Tiếng Anh Tiếng Việt Tìm kiếm nội mạng
YunTech-校園美景
  Bạn đang ở đây:Bắt đầu >> Đơn vị hành chính >> Hội ủy viên
:::
Sơ đồ Trường:::

  Ủy ban
 
貼到Twitter 貼到Facebook  貼到Plurk    
Ủy ban
 
*
Ủy ban học trình
*
ủy ban xét duyệt khiếu nại sinh viên
*
Ủy ban đánh giá khen thưởng
*
Ủy ban xét duyệt kiếu nại giáo viênỦy ban xét duyệt các đăng ký
*
Ủy ban đánh giá giáo viên
* Ủy ban giáo dục
*
Ủy ban xét cử
*
Ủy ban kiểm toán
*

 

    Cập nhật ( 2010-05-26 )
 
YunTech  © 2008 》 National Yunlin University of Science and Technology  Designed by:Computing Center  Bảo trì website: tổ truyền hình TT.thông tin E-mail  Đăng ký RSS