ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÂN LÂM Sơ đồ Bản cũ Trang chủ Tiếng Anh Tiếng Việt Tìm kiếm nội mạng
YunTech-校園美景
  Bạn đang ở đây:Bắt đầu >> Đơn vị hành chính >> Bộ phận hành chính
:::
Sơ đồ Trường:::

  Bộ phận hành chính
 
貼到Twitter 貼到Facebook  貼到Plurk    
Giới thiệu bộ phận hành chính
       
*
Phòng giáo vụ
*
Phòng thư ký
 
*
Phòng học vụ 
*
Phòng thể dục thể thao
 
*
Tổng hợp 
*
Phòng nhân sự
 
*
Phòng nghiên cứu phát triển 
*
Phòng kế toán
 
*
Thư viện 
*
Phòng huấn luyện quân đội
 
*
Phòng quốc tế 
 
 
Giới thiệu đơn vị trung tâm hành chính
       
*
Trung tâm thông tin
*
TT an toàn môi trường kỹ thuật
 
*
Trung tâm tư vấn
*
TT nghệ thuật
 
*
Trung tâm thúc đẩy giáo dục
*
TT. giáo dục tài nguyên và việc làm
 
*
Trung tâm ngôn ngữ
*
TT tài nguyên giáo dục trung bộ
 
    Cập nhật ( 2010-05-26 )
 
YunTech  © 2008 》 National Yunlin University of Science and Technology  Designed by:Computing Center  Bảo trì website: tổ truyền hình TT.thông tin E-mail  Đăng ký RSS